CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN
la

Câu chuyện thương hiệu

1. MỤC ĐÍCH:

Quy định chính sách giao nhận với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua sắm tại Thenaturebook.vn.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các khách hàng mua dòng sản phẩm của The Nature Book .

- Khu vực áp dụng: Áp dụng khắp tỉnh thành cả nước. 

- Vận chuyển miễn phí tất cả các đơn hàng đặt trên website Thenaturebook.vn.

Thong ke

Copyright © 2020 The NATURE BOOK.

HOTLINE TƯ VẤN: 08 18 22 0000